NOU CURS (PACFGS)

Post date: Jun 5, 2012 1:30:01 PM

NOU CURS A L’ESCOLA D’ADULTS: CURS DE PREPARACIÓ PER ENTRAR ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS)

El proper curs 2012-13, l’escola d’Adults Els Ametllers de la nostra població oferirà com a novetat el Curs de Preparació a la Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior. Aquest curs prepara durant 7 mesos als a l’alumnat per poder-se presentar a un examen de Prova d’Accés durant el mes de maig. Si se supera l’examen l’alumne pot accedir a un Cicle de Formació Professional de Grau Superior.

La prova d’Accés té dues parts:

§ La primera part consta de les assignatures comunes, que té com a objectiu que l’alumnat demostri la maduresa en relació als objectius de Batxillerat.

§ La segona part consta de dues assignatures específiques, que té com a objectiu que l’alumnat demostri les aptituds relacionades amb el camp professional de què es tracti. Es poden preparar a l’escola d’Adults o per l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Es recomana que per seguir el curs es tingui un nivell mínim d’estudis: Cicle Formatiu de Grau Mitjà, FP1, GES (ESO) ...

Es pot accedir als Cicles de Grau Superior per diferents vies: un cop acabat el Batxillerat, amb un FP2, amb l’antic COU, o també superant una Prova d’Accés. Però per accedir-hi per la Prova d’Accés no es pot tenir el Batxillerat ni els seus equivalents aprovats. També és requisit tenir els 19 anys o complir-los durant el 2013.

Els Cicles Formatius estan emmarcats en la Formació Professional, és a dir a la preparació per a l’exercici d’una determinada professió. Els cicles superiors consten de dos cursos escolars, on hi ha unes hores de preparació teòrica en un centre educatiu i una altra part d’hores de practiques en un centre de treball. Un cop acabat un Cicle de Grau Superior es té la titulació en Tècnic o Tècnica Superior , i habilita a la persona per poder incorporar-se al món laboral o també accedir a estudis de Grau de la Universitat.