Nou curs d'informàtica

Post date: Jun 21, 2012 2:28:39 PM

Competències bàsiques en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (COMPETIC)

A partir del curs vinent l’Escola d’Adults iniciarà uns nous cursos de capacitació informàtica, és una aposta en favor de la formació permanent, així com de la competència professional d’aquelles persones que necessiten d’una titulació reconeguda a nivell institucional i empresarial. Els curs complet de Competències bàsiques en Tecnologies de la Informació i la Comunicació, s’estructura al llarg de tres anys. En el curs inicial s’aprenen les funcions bàsiques del equip, l’ús d’un processador de textos i navegació web; durant el curs posterior s’ampliaran coneixements de full de càlcul i de manipulació d’imatge i so. I, en el darrer curs s’aprèn a mantenir, consultar i presentar informació a través de bases de dades.

Aquests cursos capaciten per realitzar la prova d’ACTIC que correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. És el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. Per mitjà de l’ACTIC , la persona titular pot acreditar, davant de qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació.