Oferta formativa

CURS 2023-24


La seva finalitat és iniciar la lectura i l’escriptura. També es fomenta l’adquisició de vocabulari i l’aprenentatge de la llengua oral. 

Curs anual de 3 hores setmanals

S’ofereixen dos grups:


La seva finalitat és millorar l’expressió de la llengua oral i escrita, la lectura i els coneixements generals. 

Curs anual de 3 hores setmanals

El curs s’imparteix en dues llengües:


Curs per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària (equivalent a l’ESO). 

Curs anual en dos nivells organitzat per trimestres de 17 hores setmanals.


Curs adreçat a superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Superior. De setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen. Curs anual de 10 hores setmanals.Curs adreçat a superar la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys. De setembre a abril, condicionat a les dates de l’examen. Curs anual de 7 hores setmanals PAU+25 i 5 hores setmanals PAU+45Cursos d'anglès - nivell 1, 2 i 3

Un primer curs per aprendre nocions bàsiques d’anglès, adreçat a persones que no tenen cap coneixement d’aquesta llengua. Un segon nivell adreçat a persones que tenen nocions elementals de la llengua anglesa. I un tercer nivell de continuïtat de l’idioma i consolidació del nivell A2. Per poder accedir-hi s’ha de fer una prova de nivell. 

Cursos anuals de 3 hores setmanals repartides en dos dies.

 

Let’s travel 

Curs destinat a crear espais de conversa per millorar la comunicació en situacions quotidianes a països de parla anglesa. Per poder accedir-hi s’ha d’acreditar un nivell entre A2 i B1 o superar una prova d’accés. 

Curs anual d’1 hora i mitja a la setmana.


Curs adreçat a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua catalana. Per poder accedir-hi s’ha de fer una prova de nivell. Curs quadrimestral de 3 hores setmanals.


1r nivell: Adreçat a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua castellana.

2n nivell: Adreçat a persones que volen ampliar els seus coneixements en comprensió i expressió oral i escrita de la llengua castellana. 

Cursos quadrimestrals de 3 hores setmanals. 


Taller per promoure el gust per la lectura i el debat sobre el sentit dels textos. L’objectiu del qual és afavorir la comunicació entre les persones, l'adquisició de coneixements i l'estimulació de la creativitat i la imaginació. Trobada 1 hora al mes.


Cursos de preparació per les proves ACTIC

Curs per obtenir el certificat ACTIC emès per la Generalitat de Catalunya que certifica el nivell de competència en l’ús de les TIC. Es treballaran les competències ACTIC, en el nivell inicial de manera superficial i en el mitjà aprofundint i ampliant els continguts. L’objectiu del curs és aconseguir una bona preparació per presentar-se a la prova oficial.

Curs quadrimestral de 3 hores setmanals. 


Eines Google

En el curs es resoldran qüestions per a una millora de l’organització a través del correu Gmail i les seves extensions; Google Drive, una aplicació per a l’emmagatzematge de fitxers; Google Docs, com a processador de textos; Google Full de càlcul, pel treball de dades alfanumèriques amb fórmules estadístiques i gràfics; Google sites, una interfície senzilla per a crear pàgines web atractives. Curs quadrimestral de 3 hores setmanals.


*Tots els cursos de l’Escola d’Adults són a la tarda.

*L’escola es reserva el dret a no obrir un grup si no s’arriba a un mínim d’alumnes inscrits.