Oferta formativa

CURS 2022-23

Alfabetització - 1r nivell

Curs anual - 3h setmanals

La seva finalitat és iniciar la lectura, l’escriptura i el càlcul. També es fomenta l’adquisició de vocabulari i l’aprenentatge de la llengua oral.


Pel curs 2022-23 s’ofereixen dos grups d’alfabetització, un en català i un en castellà. És necessari cursar els dos per passar al següent nivell.

Neolectores - 2n nivell

Curs anual - 3h setmanals

La seva finalitat és millorar l’expressió de la llengua oral i escrita, la lectura i els coneixements generals.


Aquest curs s’imparteix en català i castellà, per aquest motiu cal haver cursat els cursos d’alfabetització en els dos idiomes o bé superar la prova de nivell corresponent.

(17 hores setmanals) Curs anual en dos nivells organitzat per trimestres

Curs per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària (equivalent a l’ESO).


(390 h/curs) De setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen.

Curs adreçat a superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Superior.

(7 hores setmanals) De setembre a abril, condicionat a les dates de l'examen.

Curs adreçat a superar la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 i de 45 anys.

(cursos anuals de dos dies a la setmana)

Nivell I

Un primer curs per aprendre nocions bàsiques d’anglès, adreçat a persones que no tenen cap coneixement d’aquesta llengua.

Nivell II

Un segon nivell adreçat a persones que tenen nocions elementals de la llengua anglesa.

Nivell III

Un tercer nivell de continuïtat de l’idioma i consolidació del nivell A2.

Let's travel (un dia a la setmana)

Curs destinat a fomentar els espais de conversa, lectura i comprensió de textos en anglès. Per poder accedir s’ha d’haver cursat anglès III o superar una prova d’accés.

(3h setmanals)

Curs quadrimestral adreçat a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua catalana.

(3h setmanals)

1r nivell: Curs quadrimestral adreçat a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua castellana.

2n nivell: Curs anual adreçat a persones que volen ampliar els seus coneixements en comprensió i expressió oral i escrita de la llengua castellana.

(1hora al mes)

Taller per promoure el gust per la lectura i el debat sobre el sentit dels textos. L’objectiu del qual és afavorir la comunicació entre les persones, l'adquisició de coneixements i l'estimulació de la creativitat i la imaginació.

Eines de Google (3 hora a la setmana)

En el curs trimestral es resoldran qüestions per a una millora de l’organització a través del correu gmail i les seves extensions; Google Drive, una aplicació per a l’emmagatzematge de fitxers; Google Docs, com a processador de textos; Google Full de càlcul, treballa dades alfanumèriques amb fórmules estadístiques i gràfics; Google sites, una interfície senzilla per a crear pàgines web atractives.


Taller conversa en castellà

(2 hores a la setmana)

Grup de continuïtat per a les persones que han cursat els nivells d'acollida de castellà.*Tots els cursos de l’Escola d’Adults són a la tarda.

*L’escola es reserva el dret a no obrir un grup si no s’arriba a un mínim d’alumnes inscrits.