Oferta formativa

CURS 2024-25

Formació Instrumental 1 (Alfabetització) 


Curs anual de 3 dies a la setmana

Formació Instrumental 2 (Post-alfabetització) 


La seva finalitat és millorar l’expressió de la llengua oral i escrita, la lectura i els coneixements generals. 

Curs anual de 3 hores setmanals

El curs s’imparteix en dues llengües:


Curs per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària (equivalent a l’ESO). 

Curs anual en dos nivells organitzat per trimestres de 17 hores setmanals.


Curs adreçat a superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Superior. De setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen. 

Curs anual de 10 hores setmanals.Curs adreçat a superar la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys. De setembre a abril, condicionat a les dates de l’examen. Curs anual de 7 hores setmanals PAU+25 i 5 hores setmanals PAU+45Cursos d'anglès - nivell 1, 2 i 3

Un primer curs per aprendre nocions bàsiques d’anglès, adreçat a persones que no tenen cap coneixement d’aquesta llengua. Un segon nivell adreçat a persones que tenen nocions elementals de la llengua anglesa. I un tercer nivell de continuïtat de l’idioma i consolidació del nivell A2. Per poder accedir-hi s’ha de fer una prova de nivell. Cursos anuals de 3 hores setmanals repartides en dos dies.


Curs adreçat a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua catalana. Per poder accedir-hi s’ha de fer una prova de nivell. Curs quadrimestral de 3 hores setmanals.


1r nivell: Adreçat a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua castellana.

2n nivell: Continuïtat i ampliació del nivell 1. 

Cursos de 45 horesTrobada mensual d’octubre a juny per compartir la lectura d’una novel·la i debatre sobre diferents aspectes (l’ argument, els personatges…) L’objectiu del qual és afavorir el gust per la lectura,  la comunicació entre persones interessades en la literatura i respectar i valorar l’opinió de tothom . 

Trobada 1 hora al mes.Cursos de preparació per les proves ACTIC

Curs per obtenir l’ACTIC que certifica el nivell de competència en l’ús de les TIC. Es treballaran les competències en tecnologies amb l’objectiu d’aconseguir una bona preparació per presentar-se a la prova oficial. 

Curs quadrimestral de 3 hores setmanals. Eines Google

En el curs es resoldran qüestions per a una millora de l’organització a través del correu Gmail, el Drive i les seves extensions. 

Curs quadrimestral de 3 hores setmanals. 


*Tots els cursos de l’Escola d’Adults són a la tarda.

*L’escola es reserva el dret a no obrir un grup si no s’arriba a un mínim d’alumnes inscrits.