Cursos de català

- Català d’Acollida (3h setmanals)

Curs quadrimestral adreçat a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua catalana.