Cursos d'informàtica

Eines de Google (1,5 hora a la setmana)

En el curs trimestral es resoldran qüestions per a una millora de  l’organització a través del correu gmail i les seves extensions; Google Maps, és una eina potent, crea els teus mapes interactius, rutes i geolocalització de manera senzilla; Google Drive, una aplicació per a l’emmagatzematge de fitxers; Google Forms, per a la creació de  formularis; Google Docs, com a processador de textos; Google Full de càlcul, treballa dades alfanumèriques amb formules estadístiques i gràfics; Google sites, una interfície sencilla per a crear pàgines web atractives; Google Analytics amb la qual es facilita l’obtenció d’estadístiques sobre diverses variables del negoci; Hangouts i Meet per a realitzar videoconferències amb facilitat.

Cursos de preparació per les proves ACTIC

Curs per obtenir el certificat ACTIC emès per la Generalitat de Catalunya que certifica el nivell de competència en l’ús de les TIC. Es treballaran les competències ACTIC, en el nivell inicial de manera superficial i en el mitjà aprofundint i ampliant els continguts. L’objectiu del curs és aconseguir una bona preparació per presentar-se a la prova oficial.

Curs quadrimestral de 3 hores setmanals.